terug   verder

De raadselachtige Multatuli

Willem Frederik Hermans

bron

Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli. De Bezige Bij, Amsterdam 1987

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr herm014raad01_01
logboek

- 2005-02-23 MG colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: 1302 B 10

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de tweede druk van De raadselachtige Multatuli van Willem Frederik Hermans uit 1987. De eerste druk verscheen in 1976.

De opmerkingen ‘links’ en ‘rechts’ - als aanduiding voor de plaats van illustraties op de pagina - zijn in de digitale weergave weggelaten. Bijlage 2 is een facsimile van het Bataviaasch Handelsblad van 24 oktober 1860. Hieruit hebben we slechts het artikel van H. des Amorie van der Hoeven overgenomen van pagina 2-3, 4-5 en 6-7.

 

redactionele ingrepen

p. 93: het onderschrift is gesplitst en elk deel is bij de bijbehorende illustratie geplaatst.

p. 161: aan het onderschrift is ‘als tweede’ tussen vierkante haken toegevoegd.

p. 127: de twee onderschriften zijn gesplitst en elk deel is bij de bijbehorende illustratie geplaatst.

p. 278: geliijk → gelijk, ‘Duymaer van Twist gaf Multatuli gelijk!’ heeft Du Perron eens uitgeroepen.

 

Bij de omzetting van de oorspronkelijke bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (p. 6) is niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina ongenummerd (p. 1)]

De raadselachtige Multatuli

 

[pagina ongenummerd (p. 3)]

Willem Frederik Hermans

De raadselachtige Multatuli

 

1987

De Bezige Bij

Amsterdam

 

[pagina ongenummerd (p. 4)]

Copyright © 1976 en 1987 Willem Frederik Hermans, Paris

Eerste druk 1976

Tweede herziene druk 1986

Vormgeving Tessa Fagel, Bilderdam

Druk Drukkerij Hooiberg bv, Epe

Bindwerk Boekbinderij Kramer, Apeldoorn

ISBN 90 234 0977 9 CIP

NUGI 320

Cassette (samen met Multatuli, Max Havelaar)

ISBN 90 234 0983 3

 

[pagina ongenummerd (p. 5)]

Inhoud

 


Bij de tweede druk 7
De raadselachtige Multatuli 11
Bijlage I Artikelen en polemieken (1975-1984) 241
Bijlage II H. des Amorie van der Hoeven, Multatuli's Grieven (Bataviaasch Handelsblad 1860)  
Register 292

 

 

[p. 241]


Nieuwenhuys tegen de mythen 242
De koppige klimaatschieter 246
De bronnen van de waarheid 251
Bijkaart's kille kijk op Multatuli en Duymaer van Twist 252
Stuiveling en de wetenschappelijke biografie van Multatuli 259
Eindelijk: Multatuli deel elf 263
Multatuli's portretten 268
‘Ronduit sensatielust’ 272
Paul van 't Veer over Multatuli 276
Multatuli deel veertien, de brieven en documenten van 1870 en 1871 279
Een hele stapel Havelaars 284
Multatuli deel zestien 287

 

 

terug   verder